Badanie sprawności temperaturowej pewnego systemu kominowego z przewodem powietrznym

Badanie sprawności temperaturowej pewnego systemu kominowego z przewodem powietrznym

SPOTKANIE 24.10.2016

W dniu 24 października 2016r. w siedzibie firmy Jawar sp. z o. o. odbyło się spotkanie z prawnikami z Innovation Norway. Za pomocą uzyskanych środków zakupilismy suszarnię, dzięki której w znaczny sposób przyczyniamy się do oszczędzania energii.

 

Więcej

Zapytanie ofertowe 03.10.2016

Ciechanów, 09 listopad 2016

Ogłoszenie o Unieważnieniu Zapytania Ofertowego
1. Zamawiający:
JAWAR Sp. z o.o.
ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów
NIP: 5661833509
 
2. Przedmiot zamówienia:
Maszyna do zmniejszania końcówek rur.

Więcej

Spotkanie Projektowe 31.05.2016

W dniu 31 maja 2016r. w firme JAWAR sp.z  o. o. odbyło się spotkanie projektowe z naszymi norweskimi partnerami- Pipe Eksperten.
 

Więcej

Przedłużenie oferty z dnia 18.04.2016r

Przedmiot zamówienia: Źródło i głowica do spawania laserowego. Urządzenia powinny charakteryzowac się następującymi cechami:
 

Więcej

Zapytanie ofertowe 17.04.2016r.


Zapytanie ofertowe
 
Przedmiot zamówienia: Budowa suszarni komorowej kształtek ceramicznych wraz z systemem odzysku ciepła z pieca:
 

Więcej

Zapytanie ofertowe 18.04.2016r

Przedmiot zamówienia: Źródło i głowica do spawania laserowego. Urządzenia powinny charakteryzowac się następującymi cechami:
 

Więcej

Napisali o nas!

"Pipe Eksperten meeting" Kominiarz Polski
Więcej

Uzyskanie dokumentacji produktowej Sintef


data: 07.10.2015
Opis: Norweski instytut Sintef wydał Dokumentację Produktową komina JAWAR NORD. Jest to pierwszy krok w kierunku sprzedaży tego produktu na rynku norweskim.
 

Testy w laboratorium TUV

 
Data: 10.08.2015
Opis: Dziś przeprowadzono wstępne badania typu systemu kominowego opracowanego w ramach projektu (JAWAR NORD). Badania odbywały się w renomowanym niemieckim instytucie TUV w Monacium. Wynik testu: pozytywny!
 

Złożenie zgłoszenia patentowego

 Data: 29.06.2015
Opis: Pierwszy formalny rezultat działań badawczo-rozwojowych w ramach projektu. W związku z wynikami prowadzonych badań, w dniu dzisiejszym złożono zgłoszenie patentowe wynalazku pt. „Konstrukcja nośno-izolacyjna przewodu kominowego”. Ochrona patentowa obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Próby w laboratorium

W dniu 23.08.2015 w naszym laboratorium przeprowadziliśmy próbę szczelności przewodu kominowego z wykorzystaniem popularnego i powszechnie stosowanego w Europie miernika Wöhler DP.
Więcej

Podpisanie umowy z PipeEksperten

Data: 05.05.2015
Opis: W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę o współpracy z partnerem projektu, firmą PipeEksperten AS. Umowa precyzuje prawa i obowiązki obydwu stron w ramach realizacji projektu. Przy tej okazji odbyło się też pierwsze spotkanie robocze przedstawicieli JAWAR i PipeEksperten związane z projektem. Ustalono harmonogram prac i zakresy obowiązków poszczególnych osób. Projekt nabiera tempa…
 

Wybór oferty prace remontowe etap II

Data; 04.05.2015r.
W związku z zakończeniem naboru ofert na prace remontowe (ogłoszenie z dnia 24 kwietnia br), Zarząd JAWAR Sp. z o.o. informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta firmy:

COMA S.C. PIOTR TOMASZ SERBISTA, ARTUR KUSKOWSKI, ul. Płońska 66, 06-400 Ciechanów
 

Zapytanie ofertowe prace remontowe etap II

 

Data: 24.04.2015r.
dotyczy projektu:
Implementation of energy saving production processes and development of green chimneys
Numer referencyjny projektu: KNRIN 2014/106289

 Zapytanie ofertowe
dotyczy projektu:
Implementation of energy saving production processes and development of green chimneys
Numer referencyjny projektu: KNRIN 2014/106289
 

 

Więcej

Wybór oferty prace remontowe

Data: 04.05.2015r.

W związku z zakończeniem naboru ofert na prace remontowe (ogłoszenie z dnia 24 kwietnia br), Zarząd JAWAR Sp. z o.o. informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta firmy:

Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Cięciara, Pniewo-Czeruchy 25, 06-461 Regimin.


Zapytanie ofertowe prace remontowe

Data: 24.04.2015r.
dotyczy projektu:
Implementation of energy saving production processes and development of green chimneys
Numer referencyjny projektu: KNRIN 2014/106289
Przedmiot zamówienia: Usługa remontu hali produkcyjnej i przygotowania stanowisk pod instalację linii technologicznej.

 

Więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty BR

W związku z zakończeniem naboru ofert na usługi biegłego rewidenta (ogłoszenie z dnia 23 kwietnia br), Zarząd JAWAR Sp. z o.o. informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta firmy: Prospect Audit z siedzibą Warszawa (02-791), przy ul. Stryjeńskich 1/77.
 


 Zapytanie ofertowe

Data:20.03.2015
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu “Implementation of energy saving production processes and development of green chimneys” , który realizowany będzie od 02.03.2015 roku do 30.04.2017 roku w ramach programu „GREEN INDUSTRY INNOVATION PROGRAMME POLAND” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego zapraszam do przedstawienia oferty na wykonanie badań informacji finansowych sporządzanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

 

Więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 W związku z zakończeniem naboru ofert na wykonanie linii technologicznej do cięcia i spawania laserowego (ogłoszenie z dnia 13 kwietnia br), Zarząd JAWAR Sp. z o.o. informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta firmy: TECHINWEST Sp. z o.o. z siedzibą Kieleńska Huta, Kielno (84-208), przy ul. Gryfa Pomorskiego 1A


Zapytanie ofertowe w sprawie linii technologicznej do cięcia i spawania laserowego

Data: 13 kwietnia 2015
Przedmiot zamówienia: Linia technologiczna do cięcia i spawania laserowego. Linia powinna charakteryzować się następującymi cechami:
 

Więcej

Podpisanie umowy z Innovation Norway

Data: 26.03.2015
Opis: W dniu dzisiejszym na terenie ambasady Królestwa Norwegii podpisaliśmy umowę o grant w ramach projektu dofinansowanego przez Innovation Norway. Tym samym nasz projekt jest już formalnie w toku.
 

Złożenie wniosku o grant

Data: 25.05.2014
Opis: Złożyliśmy wniosek o grant. Teraz czekamy na dobre informacje z Innovation Norway. Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie sprawy, ponieważ ten projekt jest jednym z priorytetów firmy.


Uzyskanie grantu

Data: 24.02.2015
Opis: W tym dniu otrzymaliśmy dawno wyczekiwaną wiadomość o przyznaniu grantu! Trwało to nieznacznie dłużej niż się spodziewaliśmy, ale najważniejsze jest pozytywne rozstrzygnięcie. Wielka radość, a zarazem świadomość długiej drogi, która nas czeka do zakończenia projektu i realizacji zamierzonych celów.