europa

Wdrożenie energooszczędnych procesów produkcyjnych i rozwój “zielonych” kominów


W Europie można zaobserwować pozytywny trend polegający na rozwoju gospodarki przyjaznej środowisku. JAWAR widzi w tym okazję do uzyskania wymiernych korzyści. Firma już w chwili obecnej używa technologii przyjaznych środowisku. Aby stać się jednak jeszcze bardziej proekologiczna, zamierza dokonać inwestycji w technologię produkcji oraz promować świadomość przyjaznych środowisku rozwiązań w technice kominowej. Poprzez te działania zamierzamy obniżyć koszty produkcji i zwiększyć poziom przychodów. Przyczyni się to również do wzrostu rentowności przedsiębiorstwa. Ukończenie projektu będzie również wpisywać się krajową, regionalną i lokalną strategię rozwoju poprzez wzrost konkurenyjności firmy oraz ochronę środowiska.

Rezultatem projektu będzie wykorzystanie okazji biznesowych wynikających z rozwoju gospodarki przyjaznej środowisku. Spodziewamy się osiągnąć następujące wskaźniki rezultatu:
- Ulepszone produkty przyjazne środowisku – 1
- Liczba wdrożonych technologii produkcji przyjaznych środowicku - 2

Główne cele projektu:

1. Wdrożenie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii cięcia laserem światłowodowym i spawania laserem światłowodowym w produkcji systemów kominowych – JAWAR używa obecnie lasera CO2 do cięcia i plazmy do spawania w produkcji elementów kominów stalowych i akcesoriów stalowych do kominów ceramicznych. Są to technologie energochłonne. Ta aktywność ma na celu wdrożenie najnowszej technologii lasera światłowodowego zarówno dla procesu cięcia jak i spawania. Laser światłowodowy to technologia cięcia zapewniająca 70% oszczęgności energii w porównaniu do tradycyjnego lasera CO2. Zapewnia również znacznie większą szybkość cięcia, co oznacza oszczędność czasu i zwiększenie wydajności produkcji. Spawanie za pomocą tej technologii daje podobne oszczędności w porównaniu do spawania za pomocą technologii plazmowej. Znacząco zwiększa również jakość spawów. Wdrożenie technologii lasera światłowodowego oznacza oszczędność energii, gazów technicznych i czasu w procesie cięcia i spawania stali. Rezultatem tej aktywności jest wdrożenie dwóch energooszczędnych technologii. Wskaźnikiem rezultatu będzie moc zainstalowana urządzeń do spawania i cięcia, która obniży się z 100 KW do 20 KW.

2. Rozwój produktów przyjaznych środowisku – JAWAR, wspólnie ze swoim norweskim partnerem, PipeEksperten AS, zamierza stworzyć ceramiczny system kominowy, który pomoże jego użytkownikom uzyskać oszczędności w kosztach ogrzewania oraz będzie ich chronił przed niebezpieczeństwem zatrucia tlenkiem węgla.
Używając najlepszych norweskich standardów i wiedzy oraz nowoczesnych technologii produkcyjnych firmy JAWAR, jesteśmy w stanie opracować całkowicie przyjazny środowisku system kominowy. Konstrukcja nowego komina nie tylko zapewni odprowadzanie spalin, ale również zaopatrzy urządzenie grzewcze w powietrze do spalania. Powietrze dostające się do urządzenia grzewczego przez komin będzie się podgrzewać od wydostających się z niego spalin, zwiększając sprawność cieplną urządzenia nawet o 5%. Ponadto, urządzenie grzewcze będzie pracowało z zamkniętą komorą spalania, uniemożliwiając wydostawanie się jakichkolwiek trujących gazów do pomieszczenia I zatrucie znajdujących się w nim osób.
Ta aktywność będzie polegała na współpracy firmy JAWAR i jej partnera przy projektowaniu, przygotowaniu dokumentacji technicznej i marketingowej, wykonywaniu testów produktu i przeprowadzaniu procesu certyfikacji wyrobu. Rezultatem projektu będzie ulepszony produkt przyjazny środowisku.

BADANIA I ROZWÓJ


INWESTYCJE PRZED:


INWESTYCJE PO: